Aktualności

Subskrybuj RSS - Aktualności

JĘZYK FRANCUSKI Z NATIVE SPEAKER

Jezyk francuski indywidualnie lub w parach - dla wszystkich poziomów zaawansowania (lektor zna biegle język polski). Oprócz języka ogólnego native speaker przeprowadza zajęcia z języka biznesu.
Ceny:
Język ogólny: 
- indywdualnie: 50 zł / 60 min.
- w parach: 65 zł / 60 min. (za parę)
Język biznesowy:
- indywidualnie: 55 zł / 60 min.
- w parach: 70 zł / 60 min. (za parę)
Możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup - zorganizowanych przez uczniów.
Godziny zajęć do indywidualnego ustalenia, po godz. 17:00 w dni robocze, w soboty od 9:00.